3D tisk dárkového předmětu figurky hasiče

Centrum pro bezpečný stát
Technologie: Color Jet Printing
Zařízení: 3D System Projet 660Pro
Materiál: VisiJet

Centrum pro bezpečný stát z.s. využívá 3D learningový modul, součástí něhož je 3D figurka hasiče. Figurka se díky technologii 3D tisku zhmotnila v zajímavý dárek pro partnery a klienty Centra. Model hasiče z výukového programu získal novou funkci v podobě držáku na propisku.

3D model hasiče byl už vytvořen mimo jiné za účelem výukového programu. Před samotným tiskem bylo potřeba upravit model tak, aby výtisk plnil svou funkci a zároveň došlo k úspoře materiálu. Některé části původního počítačového modelu nesplňovaly minimální tloušťku pro 3D tisk. Konkrétně se jednalo o pilu, kterou hasič drží v ruce. U původní tloušťky hrozilo, že při méně obratné manipulaci by se mohla část pily ulomit. Figurka hasiče byla upravena na dutou a došlo k podstatné úspoře materiálu. Tisklo se na sádrové 3D tiskárně ProJet 660 Pro a na ukázkových fotografiích je vidět rozdíl před a po postprodukci. Úpravou modelů po tisku získávají reálné odstíny barev a větší odolnost vůči poškození.

CHCETE VYTVOŘIT NĚCO PODOBNÉHO?  NAPIŠTE NÁM.
Zde vložte přílohu
Načítám