Co je 3D model?

Odpověď:

3D model je digitální soubor, který zobrazuje třídimenzionální pevný objekt. 3D modely jsou obvykle vytvářeny ve specializovaných softwarech – CAD nástrojích. 3D modely vytvořené v CAD aplikacích je možné poslat do 3D tisku. 3D modely vznikají v průběhu tzv. 3D modelování.

Další možností, jak získat data pro 3D model, je naskenování existujícího objektu 3D skenerem.