Co znamená CAD soubor?

Odpověď:

Zkratka CAD pochází z anglického termínu computer-aided design, česky lze přeložit jako počítačem podporované projektování. Zjednodušeně tím na webu 3Dees myslíme soubory, které vznikly v CAD aplikacích. CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa. Pokročilejší pak řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení).

Využívání CAD aplikací je běžné při návrhu a projektování v designu, průmyslu, architektuře a řadě dalších oblastí.

S CAD aplikacemi máme bohaté zkušenosti, využíváme je při 3D modelování. 3Dees Industries dále nabízí specializovaný software pro úpravu modelů pro následný 3D tisk.