O nás

3D TISK JAKO NÁSTROJ PRO DALŠÍ ROZVOJ

Vítejte ve světě 3Dees Industries, kde inovace v 3D tisku a 3D skenování nejsou jen naší vášní, ale naším posláním. Od našeho vzniku se soustředíme na aditivní technologie a jejich schopnost proměnit tradiční výrobní procesy. V České republice, na Slovensku a na Ukrajině jdeme v čele této průmyslové inovace, přičemž klíčem k našemu úspěchu je praktické uplatnění těchto technologií.

 V našich zastoupeních v Praze a Brně, jakož i v našem aplikačním centru pro aditivní výrobu v Ostravě, ukazujeme, jak mohou podniky efektivně využívat pokročilé 3D tiskové technologie pro svůj rozvoj. Na Slovensku fungujeme na půdě Technické univerzity v Košicích, což umožňuje propojit akademickou sféru s reálnými průmyslovými potřebami. Zároveň také pomáháme technologickému rozvoji na Ukrajině, kde máme v Kyjevě dceřinou společnost. 

Naše motivace pramení z hlubokého zájmu o potenciál aditivních technologií. Nejenže poskytujeme inovativní řešení a služby, ale také se věnujeme edukaci odborné veřejnosti o možnostech, které tyto technologie nabízejí. Sledujeme, jak se 3D tisk stává základem moderního průmyslu, přinášející větší flexibilitu a rychlost českým a mezinárodním firmám při uvádění nových produktů na trh.

Pojďte s námi objevovat nové horizonty v průmyslu, kde inovace, efektivita a praktická aplikace jdou ruku v ruce. Vítejte v budoucnosti výroby s 3Dees Industries.

nejúspěšnější partneři
společnosti Hewlett Packard v oblasti 3D tisku

V roce 2021 jsme byly vyhodnoceni jako nejúspěšnější partneři společnosti Hewlett Packard v oblasti 3D tisku v regionu střední a východní Evropy včetně Turecka a Izraele s nejvyšším počtem instalací průmyslových 3D tiskáren HP Jet Fusion.

Paarts Additive

Pro lepší pochopení možností 3D digitální výroby také nabízíme benchmarkový 3D tisk a 3D skenování a měření dílů. V našem referenčním pracovišti pro 3D digitální výrobu Paarts Additive máte možnost si rychle ověřit online nákladovost výroby na průmyslových 3D tiskárnách, zadat si výrobu vzorových dílů a porovnat si mechanické vlastnosti s  konvenčními výrobními technologiemi.

Načítám