Co jsou úpravy 3D modelů?

Co jsou úpravy 3D modelů?

 

Úprava 3D modelů zahrnuje velice širokou skupinu technických činností, kterými jsou měněny charakteristiky modelu tak, aby finální výstup (výrobek, díl, dům apod.) splňoval co nejlépe definované požadavky.

 

Ve 3Dees Industries se zabýváme úpravami 3D modelů z pohledu 3D tisku. Rozlišujeme základní a pokročilé úpravy 3D modelů.

 

Mezi základní úpravy 3D modelů patří především úpravy minimálních rozměrových požadavků dané 3D tiskárny. Typicky se jedná o úpravu minimální tloušťky stěny, minimálních průměrů děr v modelu, umístění podpor (vyžaduje-li je použitá technologie), úpravu velikosti znaků, které mají být viditelné apod.

 

Do pokročilých úprav 3D modelů spadá celá řada technicky specializovaných činností, které typicky zahrnují tvorbu voštinových struktur nebo dutin v objektu. Zajímavou úpravou spojenou s 3D tiskem je dělení modelu na více částí tak, aby bylo možné rozměrný díl vyrobit v 3D tiskárnách, které mají limitované rozměry tiskové / stavební komory.

 

Základní i pokročilé úpravy modelů pro potřeby 3D tisku můžete provádět v softwaru, kde jste 3D model vytvořili, nebo využít specializované SW nástroje pro řízení 3D tisku.

Načítám