Kosti na výuku anatomie

Anatomický ústav 2. LF UK
Technologie: FDM, optický skener, počítačový tomograf
Zařízení: Zortrax M200, 3D skener Artec Spider, Zeiss Metrotom
Materiál: ABS

V současné době znesnadňuje získávání biologického materiálu nutného pro studium lidského těla celá řada legislativních opatření a lékařské fakulty tak řeší problém s nedostatkem lidských tkání a kostí pro výuku studentů.

Anatomický ústav 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se dlouhodobě zabývá tím, jak nedostatek kostí a dalších struktur lidského těla překlenout, a proto se zaměřil na využití technologie 3D skenování a 3D tisku pro vytvoření přesných anatomických modelů. To konkrétně znamenalo naskenovat většinu samostatných kostí tvořících lidskou kostru (dohromady 43 kostí) a následně vytisknout jednotlivé kopie z ABS plastu na 3D tiskárně.

Anatomický ústav 1. LF UK nás oslovil, protože máme skenovací technikou Artec, jež může snímat nejen geometrii modelu, ale také jeho textury, tedy barevný povrch. Obdrželi jsme sadu pečlivě vybraných a cenných originálů kostí. Vzhledem k mechanickým vlastnostem některých součástí skeletu, např. některých kostí lebky, nepřipadalo v úvahu využít klasické metody vytváření kopií, jako např. odlévání, aby nedošlo k poškození samotné struktury kosti. Kopie získané 3D skenováním a následným 3D tiskem jsou navíc přesnější, obsahují všechny detaily povrchu kostí a jsou odolnější vůči poškození, než dosud používané jiné technologie (např. sádrové nebo plastové odlitky).

Na každou kost jsme nejprve nanesli speciální zmatňující sprej, aby nedocházelo k nežádoucím odleskům. Po samotném naskenování jsme z jednotlivých snímků v počítači sestavili finální 3D model. Nejsložitější bylo skenovat lebeční spodinu s množstvím dutin a kanálků, kde jsme nakonec využili počítačový tomograf, jehož záření dokázalo zaznamenat veškerá místa, kam se optický skener nedostane.

CHCETE VYTVOŘIT NĚCO PODOBNÉHO?  NAPIŠTE NÁM.
Zde vložte přílohu
Načítám