MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ VE 3DEES

1. 6. 2015

clanok_2015-06-01 v 9.01.50 copy (7).jpg

Evropská komise pořádala minulý týden v Praze mezinárodní seminář zaměřený na domácí i zahraniční zkušenosti související s investicemi do výzkumu a vývoje. Součástí prestižní akce byla večeře v Centru 3D tisku 3Dees, kde měli představitelé Evropské komise, českých ministerstev, vědeckovýzkumných center a zástupci firemního sektoru možnost se seznámit s technologiemi 3D tisku a jejich praktickou aplikací ve zdravotnictví a dalších sektorech.