Přenosný laserový 3D skener

s velkým rozsahem využití

3D SKENER ZEISS T-SCAN
hawk

Zeiss T-SCAN hawk je přenosný laserový 3D skener
Jaké jsou přednosti 3D skeneru Zeiss T-SCAN hawk

PŘEDNOSTI 3D SKENERU

  • Vysoká geometrická přesnost měření
  • Maximálně mobilní 3D skener
  • Možnost fotogrammetrie pro měření velkých objektů
  • Univerzálnost 3D skeneru díky několika módům skenování
  • Velký rozsah velikosti skenovaných dílů
    

LASEROVÝ RUČNÍ SKENER
S NĚKOLIKA SKENOVACÍMI MÓDY

Zeiss T-SCAN hawk je laserový ruční skener s několika skenovacími módy

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
SKENERU

VELKÝ ROZSAH VELIKOSTI
SKENOVANÝCH DÍLŮ

PLNĚ MOBILNÍ
ZAŘÍZENÍ

LASEROVÁ TECHNOLOGIE
S INTERGOVANOU FOTOGRAMMETRIÍ

0,01mm

VZDÁLENOST MEZI NAMĚŘENÝMI BODY

0,02mm

PŘESNOST SKENOVÁNÍ

3+1

MÓDY SKENOVÁNÍ + FOTOGRAMMETRIE

3D SKENER
ZEISS T-SCAN hawk

ZEISS T-SCAN hawk je ruční laserový 3D skener s integrovanou fotogrammetrií.

Díky své velikosti a hmotnosti nabízí maximální mobilitu. Integrovaná fotogrammetrie významně rozšiřuje rozměrový rozsah objektů, které lze tímto 3D skenerem skenovat.

Najde široké uplatnění v průmyslu, a to v celém výrobním cyklu. Od vývoje a ověření prototypových dílů až po výstupní kontrolu kvality finální produkce.

3D skener ZEISS T-SCAN hawk nabízí různé módy skenování podle velikosti a charakteru objektu. Zvládne naskenovat malé i mimořádně velké objekty. K dispozici je také speciální mód pro skenování obtížně dostupné prohlubní.

ZEISS T-SCAN hawk je univerzální řešení pro průmysl.

Detailní informace k 3D skeneru ZEISS T-SCAN hawk

Stáhnout
pdf

FINANCOVÁNÍ NÁKUPU
NEBO PROVOZU

Nabízíme řešení pro financování 3D skenovací technologii ZEISS a GOM. Máme zkušený finanční tým, který Vám doporučí financování vhodným finančním produktem, atraktivním dotačním programem, nebo jejich kombinací.

X

Vše s vámi probere náš specialista

*Povinné informace
Načítám