Podpořené projekty OPPIK 

 

OPPIK – PROGRAM TECHNOLOGIE

Cílem projektu "Systém pro měření přesnosti digitální výroby plastových dílů" (registrační číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020938) je dosáhnout rozšíření služeb poskytovaných zákazníkům a to prostřednictvím pořízení nového mobilního 3D měřícího ramena se skenerem.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Technologie (výzva XI).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM APLIKACE

Cílem projektu "VÝZKUM A VÝVOJ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HELMY ZA VYUŽITÍ POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ VÝROBY" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024409) je výzkum a vývoj zaměřený na oblast sportovních produktů zajištujicích vyšší bezpečnost a uživatelský komfort, a to za využití moderních přístupů využívajíích prvků Průmyslu 4.0.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Aplikace.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – INOVAČNÍ VOUCHER

Cílem projektu "IDENTIFIKÁTOR DÍLŮ PRO VÝROBU 3D TISKEM" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023809) je je zefektivnění hodnocení a třídění dílů
vhodných pro 3D tisk.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Inovační voucher.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM PROOF OF CONCEPT

Cílem projektu "3D TISK PLASTOVÝCH FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ PROTOTYPŮ A MALÝCH SÉRIÍ" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_104/0025577) navázat na poznatky projektu RTIplus a ověřit technickou proveditelnost a komerčno potenciál nového produktu na trhu – 3D tistěných plastových forem pro vstřikování plastu.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Proof of Concept.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKUREBCESCHOPNOST - NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - ELEKTROMOBILITA

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie- elektromobilita

Název projektu a registrační číslo: Pořízení elektromobilu pro společnost 3Dees Industries s.r.o., CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018509

Žadatel: 3Dees Industries s.r.o.

Termín realizace projektu: 31. 5. 2019 – 18.10.2020

Způsobilé výdaje: 530 624 Kč

Dotace: 397 968 Kč

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení třech elektromobilů. Elektromobily jsou využívány pro účely podnikání v rámci ekonomických činností společnosti 3Dees Industries s.r.o Cílem projektu bylo rozšíření vozového parku pro nově vytvořenou pobočku firmy s přispěním ke snížení vlivu na životní prostředí a nákladů na provoz.

Závěry a výsledky: Realizací projektu došlo k rozšíření vozového parku společnosti, který zajistí obslužnost nově založené pobočky a tím i ke zlepšení situace žadatele v možnostech zajišťování nabízených služeb. Současně pořízením elektromobilů došlo ke snížení nejen ekologické, ale také ekonomické zátěže na provoz firmy ve srovnání se s případným pořízením vozů se spalovacím motorem, které mají vyšší provozní náklady a zatěžují životní prostředí prostřednictvím vyšší produkce emisí.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (výzva IV). Evropské strukturální a investiční fondy v ČR