Podpořené projekty OPPIK 

 

OPPIK – PROGRAM TECHNOLOGIE

Cílem projektu "Systém pro měření přesnosti digitální výroby plastových dílů" (registrační číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020938) je dosáhnout rozšíření služeb poskytovaných zákazníkům a to prostřednictvím pořízení nového mobilního 3D měřícího ramena se skenerem.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Technologie (výzva XI).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (ELEKTROMOBILITA)

Cílem projektu "POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SPOLEČNOST 3DEES INDUSTRIES S.R.O. (registrační číslo projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018509) je zakoupení nových elektromobilů pro zajištění podnikatelských aktivit a snížení ekonomické a ekologické náročnosti provozu společnosti 3Dees Industries s.r.o.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (výzva IV).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM APLIKACE

Cílem projektu "VÝZKUM A VÝVOJ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HELMY ZA VYUŽITÍ POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ VÝROBY" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024409) je výzkum a vývoj zaměřený na oblast sportovních produktů zajištujicích vyšší bezpečnost a uživatelský komfort, a to za využití moderních přístupů využívajíích prvků Průmyslu 4.0.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Aplikace.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – INOVAČNÍ VOUCHER

Cílem projektu "IDENTIFIKÁTOR DÍLŮ PRO VÝROBU 3D TISKEM" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023809) je je zefektivnění hodnocení a třídění dílů
vhodných pro 3D tisk.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Inovační voucher.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM PROOF OF CONCEPT

Cílem projektu "3D TISK PLASTOVÝCH FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ PROTOTYPŮ A MALÝCH SÉRIÍ" (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_104/0025577) navázat na poznatky projektu RTIplus a ověřit technickou proveditelnost a komerčno potenciál nového produktu na trhu – 3D tistěných plastových forem pro vstřikování plastu.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Proof of Concept.

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

Načítám