Podpořené projekty OPPIK 

 

OPPIK – PROGRAM TECHNOLOGIE

Cílem projektu "Systém pro měření přesnosti digitální výroby plastových dílů" (registrační číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020938) je dosáhnout rozšíření služeb poskytovaných zákazníkům a to prostřednictvím pořízení nového mobilního 3D měřícího ramena se skenerem.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Technologie (výzva XI).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR

 

 

OPPIK – PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (ELEKTROMOBILITA)

 Cílem projektu "POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SPOLEČNOST 3DEES INDUSTRIES S.R.O. (registrační číslo projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018509) je zakoupení nových elektromobilů pro zajištění podnikatelských aktivit a snížení ekonomické a ekologické náročnosti provozu společnosti 3Dees Industries s.r.o.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (výzva IV).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR