OPPIK – PROGRAM TECHNOLOGIE

25. 3. 2019

Cílem projektu "Systém pro měření přesnosti digitální výroby plastových dílů" (registrační číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020938) je dosáhnout rozšíření služeb poskytovaných zákazníkům a to prostřednictvím pořízení nového mobilního 3D měřícího ramena se skenerem.

Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Technologie (výzva XI).

Evropské strukturální a investiční fondy v ČR