Software

14. 4. 2019

HP-3D-print-SmartStream-software-small-man.jpg

Pokud chcete využít všech možností 3D tisku, potřebujete mít kvalitní 3D model. Dnešní softwarová řešení dokáží nejen 3D model vytvořit, upravit velikost a konvertovat do vhodného formátu, ale také jej topologicky optimalizovat a pokrýt barevnou texturou.

Před modelováním pro 3D tisk na technologii HP Multi Jet Fusion je dobré se obeznámit s několika základními pravidly a informacemi.

Pro tvorbu 3D modelů pro 3D tisk jsou vhodné všechny nejužívanější CAD softwary jako např. Solidworks, Siemens NX, Autodesk Inventor nebo Materialise Magics.

Pro nanesení textury pro barevný 3D tisk můžete využít software pro grafický design jako je např. Blender, ZBrush, Maya nebo 3DS Max od Autodesku. Jednoduché nanesení barvy na povrch 3D modelu také zvládne HP SmartStream 3D Build Manager - software pro přípravu tisku u 3D tiskáren HP Jet Fusion.

Pro dosažení co nejlepší kvality tisku spolu s rychlou výrobou a optimálními náklady je důležité efektivně vyskládat 3D modely do tiskové úlohy. Všechny nejvýznamnější 3D modelovací softwary dnes obsahují speciální pluginy či moduly pro 3D tisk na 3D tiskárnách HP Jet Fusion. Jde zejména o Microsoft 3D Builder, Autodesk Netfabb a již uvedený Siemens NX a Materialise Magics.

Základní úkony vyskládání 3D modelů do tiskové úlohy zvládá také výše zmiňovaný HP SmartStream 3D Build Manager.