Jak funguje technologie HP Jet Fusion?

Odpověď:

Technolgie Jet Fusion byla vyvinuta společností HP. Celá technologie je založena na velmi přesném a zároveň rychlém nanášení stavebního materiálu a speciálních roztoků a následné interakci s teplem vyzářeném fúzní lampou. Tyto 3 kroky, tedy nanesení stavebního materiálu, vstříknutí fúzního a detailního roztoku a následné spojení materiálu díky teplu z fúzní lampy, stačí vytištění jedné vrstvy v tiskové úloze a 3D tiskárna pokračuje dalšími vrstvami.

Způsob, jakým jsou tištěny jednotlivé vrstvy umožňuje, že 3D tisk 1 vrstvy trvá řádově 10 vteřin bez ohledu na to, jak složitý díl tisknete (každý model 3D tiskáren HP má čas tisku 1 vrstvy nepatrně odlišný). Doba tisku celé tiskové úlohy tak závisí pouze na výšce zaplnění tiskové komory (osa Z). Stavební prostor o velikosti 380 x 284 x 380 mm vytisknete například na HP Jet Fusion 4200 už za 11,5 hodiny.