Jaké jsou technologie 3D tisku?

Jaké jsou technologie 3D tisku?

 

Technologií 3D tisku existuje celá řada. Jednotlivé technologie se liší fyzikálním procesem, kterým je v průběhu 3D tisku vytvářen samotný objekt.

 

Pro přehlednost jsme rozdělili jednotlivé technologie do základních skupin:

 

  1. Material Extrusion

Stavební materiál je vytlačován na vybraná místa skrz trysku nebo clonu. Nanášení probíhá postupně ve vrstvách.

Technologie: Fused Filament Fabrication (FFF), Fused Deposition Modeling (FDM)

 

  1. Vat Polymerization

V průběhu procesu je tekutý polymer v kádi na vybraných místech vytvrzován pomocí světelného zdroje (obvykle UV).

Technologie: Stereolitography (SLA), Direct Light Processing (DLP), P3

Příkladem konkrétního zařízení pracujícím na principu této technologie jsou 3D tiskárny Origine One od firmy Stratasys.

 

  1. Powder Bed Fusion

Aditivní výroba probíhá pomocí procesu, v jehož průběhu je stavební materiál v podobě prášku na vybraných místech spékán. Ke spečení díky aplikování tepelné energie.

Technologie: Slective Laser Sintering (SLS), Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Selective Laser Melting (SLM), Electron Beam Melting (EBM)

Příkladem konkrétního zařízení pracujícím na principu této technologie jsou 3D tiskárny HP nebo 3D tiskárny Formlabs.

 

  1. Material Jetting

V průběhu procesu jsou na vybraná místa podložky nanášeny pomocí tryskání drobné kapénky stavebního materiálu.

Technologie: Material Jetting (MJ), Drop On Demand (DOD)

 

  1. Binder Jetting

U této technologie dochází v průběhu procesu k nanášení tekutého pojiva do práškového materiálu na místa, kde má dojít ke spojení materiálu.

Technologie: Binder Jetting (BJ)

Příkladem konkrétního zařízení pracujícím na principu této technologie jsou 3D tiskárny Voxeljet

 

  1. Direct Energy Deposition

Principem této technologie je koncentrování tepelné energie na vybraná místa, kde dochází k roztavení materiálu a jeho spojení s dříve nanesenými vrstvami.

Technologie: Laser Engineering Net Shaping (LENS), Laser-Based Metal Deposition (LBMD)

 

  1. Sheet Lamination

Základem této technologie je proces, kdy jsou listy materiálu postupně nanášeny a spojovány tak, aby vznikl celý objekt.

Technologie: Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM), Laminated Object Manufacturing (LOM)

Načítám