Jaké jsou typy 3D skenerů?

J​​​​​​aké jsou typy 3D skenerů?

 

Podle použité technologie rozlišujeme na optické, destruktivní, ultrazvukové a rentgenové.

 

3D skenery se liší především použitou technologií, přesností měření a účelem, ke kterému mají sloužit.

 

Podle použité technologie rozlišujeme:

 

 • Optické skenery
 • Destruktivní 3D skenery (schopné digitalizovat vnější i vnitřní objemy)
 • Ultrazvukové 3D skenery (založené na principu snímání povrchu předmětu ultrazvukovou sondou)
 • Rentgenové 3D skenery (schopné zjišťovat informace jak o vnější, tak vnitřní geometrii užitím rentgenového záření)

 

Další členění 3D skenerů závisí na kontaktu se skenovaným objektem:

 

 • Dotykové skenery – využívají se pro kontrolu geometrií součástí a jejich geometrických prvků. Zachycují pouze skenovaná místa, které vybere obsluha skeneru.
 • Bezkontaktní skenery – vhodné pro komplexní zaměření a kontrolu součásti či objektu. Jsou 3 základní typy dle způsobu manipulace:
  • ruční skener
  • stacionární skener (skenovací objekt je nutné přenést ke skeneru)
  • mobilní skener (skener lze přemisťovat a skenování může probíhat kdekoliv ve volném prostoru)
Načítám