Co je přesnost 3D skeneru?

Odpověď:

Jedná se o základní parametr každého 3D skeneru. Spolu s rozlišením určuje vhodnost jeho využití pro různé aplikace. Přesnost 3D skeneru určuje vždy výrobce. V praxi se můžeme setkat s těmito hodnotami:

  • Objemová přesnost – určuje velikost odchylky v závislosti na velikosti skenovaného objektu
  • Přesnost od – nejčastěji používaná hodnota, říká nejnižší odchylku 3D skenování
  • Přesnost na jeden snímek – určuje přesnost obrazu 3D modelu na jednom snímku vytvořeném 3D skenerem
Přesnost skeneru přímo nesouvisí s rozlišením, protože obě hodnoty vyjadřují jiné charakteristiky skeneru.