Co je přesnost 3D skeneru?

Co je přesnost 3D skeneru?

 

Přesnost je nejdůležitější parametr měřicího zařízení. Spolu s rozlišením určuje vhodnost jeho využití pro různé aplikace.

 

U optických systémů se přesnost definuje obtížněji než u klasických dotykových strojů CMM. Do procesu měření totiž vstupuje mnohem více faktorů, které je potřeba zohlednit. Kromě délkové odchylky se u optických systémů vyhodnocuje ještě rozptyl naměřených bodů tzv. šum měření.

 

Přesnost dnešních skenerů je velmi vysoká, u těch nejlepších dosahuje řádově tisícin milimetru. K otestování přesnosti v těchto řádech už je zapotřebí klimatizovaná místnost, vytemperovaný přesný etalon a jednoznačná metodika měření a inspekce.

 

Pro relevantní porovnání různých optických měřicích systémů je velmi důležité dodržet stejnou metodiku. Proto vznikla norma VDI 2634, která tuto metodiku definuje pro všechny 3D optické měřicí zařízení.

Načítám