Co je rozlišení 3D skeneru?

Odpověď:

Stejně jako v případě přesnosti se jedná o základní parametr 3D skeneru. Říká, jak detailní sken je možné skenerem vytvořit. Rozlišení 3D skeneru říká, jak bude zpracován výstup ze 3D skeneru, tedy mračno bodů a polygonová síť.

  • polygonová síť – rozlišení určuje, jak velké budou trojúhelníky tvořící 3D sken,
  • mračno bodů – rozlišení určuje, jak daleko od sebe vytvářené body v rámci skenu leží.

 

Rozlišení skeneru přímo nesouvisí s přesností, protože obě hodnoty vyjadřují jiné charakteristiky skeneru.