K čemu slouží referenční body?

U optických 3D skenerů se povrchová data objektů generují na základě snímků. Pro vzájemnou orientaci všech měřených poloh (snímků) se na díl nebo vedle něj umísťují referenční body. Ty lze navíc použít jako cílové a souřadnicové značky pro fotogrammetrii.

Načítám