Postprocessing: 2. fáze - úpravy povrchů

Odpověď:

Úpravy povrchů představují fází postprocessingu, při které jsou vyrobeným dílům upravovány finální fyzikální vlastnosti. Na rozdíl od čištění, které musí proběhnout u každého dílu, je tato fáze "volitelná". Výjimkou jsou díly vyrobené technologiií stereolitografie (například 3D tiskárny UnionTech), kdy je nutné očištěné díly vytvrdit v UV komoře. Pro tuto činnost nabízíme zařízení společnosti Krumm.

Pokud se rozhodnete pro provedení úprav povrchů, nabízí se řada postupů jako je broušení, omílání, leštění, lakování a další úpravy. Pro nejčastější úpravy, jejichž cílem je zvýšení hladkosti povrchu a zlepšení odolnosti dílu nabízíme špičkové průmyslové technologie společnosti DyeMansion pro mechanické (balotinování) a chemické (vaporizace) úpravy provrchů. Tato zařízení jsou specificky designována na úpravy plastových dílů vyrobených na 3D tiskárních HP Jet Fusion a VoxelJet HSS.