Co je nesting?

Odpověď:

V odvětví 3D tisku se tento termín běžně využívá a označuje postup, kterým jsou díly připravené pro výrobu v 3D tiskárně umístěny do tiskové úlohy. Prakticky se jedná o softwarový výpočet optimálního rozložení dílů ve výrobním prostoru ("kvádru"), který zohledňuje řadu parametrů jako jsou minimální rozestupy, poměr spotřebovaného materiálu, požadovaná orientace vybraných dílů a řadu dalších.

Nesting dílů do jednotlivých tiskových úloh průmylsové 3D tiskárny se provádí pomocí specializovaných softwarových nástrojů