Jak cyklododekan (CDC) ovlivňuje přírodu a zdraví?

Běžnou mylnou představou o cyklododekanu je, že má škodlivé účinky a způsobuje rakovinu. Studie však prokázaly, že používání CDC je bezpečné a nemá žádné prokázané škodlivé účinky. V roce 2008 měla být CDC zařazena na evropský seznam SVHC jako látka vzbuzující obavy. Kvůli některým chybám a nesprávným závěrům v dokumentaci však k jeho zařazení na seznam nedošlo.

 

Podrobnější informace jsou dostupné v tomto článku a také v článku vydaném University of Cambridge Museums.

 

Klasifikaci CDC na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) můžete zkontrolovat na odkazu.

Načítám