Je nutné pokaždé díly z 3D tisku upravovat všemi fázemi postprocessingu?

Díly vyrobené 3D tiskem musí být po vyjmutí z 3D tiskárny očištěny od ulpělého stavebního materiálu. V případě dílů vyrobených SLA 3D tiskárnou musí být po očištění ještě vytvrzeny v UV komoře. U technologií HP Jet Fusion a VoxelJet HSS stačí očištění a máte finální díl.Úpravy povrchů a barvení se provádí pouze tehdy, pokud to dané využití dílu vyžaduje kvůli pohledovým požadavkům, nebo je třeba dosáhnout vyšší odolnosti proti otěru nebo například hladkosti povrchu.

Načítám