Jak se zorientovat ve 3D skenerech ZEISS?

24.08.2022

1

3D skenery mají v současnosti široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu a služeb. Toto uplatnění se neustále rozšiřuje a 3D skenování se stále častěji stává běžnou součástí procesů ve výrobě nebo designu. Hlavními aplikacemi, pro které jsou skenery využívány jsou velmi přesné skenování, reverzní inženýrství, rozměrová kontrola dílu a pokročilé inspekční analýzy.

 • VELMI PŘESNÉ SKENOVÁNÍ – řadíme sem skenování s přesností v řádu jednotek setin milimetru s minimálním šumem. Používá se při skenování dílů, kde je vyžadována vysoká přesnost. Typicky ve strojírenství, kdy se skenují vyráběné součásti pohyblivých mechanismů apod.
 • REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ – díky reverznímu inženýrství převádíme naskenovaná data do plošného 3D modelu (CAD), tedy polygonální trojúhelníkovou síť ve formátu .stl do formátu .iges nebo .step. Typickou aplikací pro reverzní inženýrství je vytvoření CAD modelu pro díl, ke kterému není dostupná technická dokumentace.
 • ROZMĚROVÁ KONTROLA DÍLU – je typickou úlohou 3D skenování přímo ve výrobě. Díky němu rychle zjistíte, jestli vyrobený díl odpovídá rozměrům v CAD modelu a je ve stanovených tolerancích nebo je potřeba upravit výrobní proces.
 • POKROČILÉ INSPEKČNÍ ANALÝZY – doplňují rozměrovou kontrolu a využívají se u složitějších úloh typu měření rádia designové linie, spáry nebo třeba přesahy plechových dílů.

 

Portfolio 3D skenerů pro průmyslové využití

Mezi 3D skenery pro aplikace v průmyslu ve 3Dees řadíme čtyři zařízení společnosti ZEISS. Všechna jsou typická vysokou přesností, uživatelskou přívětivostí, mobilitou a propojením s vysoce pokročilými softwarovými nástroji GOM Inspect Pro a ZEISS Reverse Engineering.

Dva skenery pracují s technologí proužkové projekce (ATOS Q a GOM Scan 1) a dva s laserovou technologií (ZEISS T-SCAN a ZEISS T-SCAN hawk).

ATOS Q ZEISS T-SCAN hawk
ZEISS T-SCAN GOM Scan 1

 

ATOS Q

Optický 3D skener s vysokou přesností a rozlišením určený pro skenování malých a středních objektů. Využívá špičkové technologie, je dlouhodobě etalonem na trhu a synonymem kvality a spolehlivosti.

Skener má měnitelné objektivy a při skenování vybíráte jeden z pěti měřicích objemů přesně podle velikosti skenovaného dílu. Velkou výhodou je možnost skenování v automatizovaném nebo poloautomatizovaném režimu, které výrazně zrychlí skenování.

Používané technologie a technické parametry

 • Triple Scan - zachytí 3 různé pohledy v 1 záběru skeneru, využívá se u lesklých povrchů nebo objektů s prohlubněmi
 • Blue Light Equalizer - umožňuje vysokorychlostní projekci strukturovaného světla
 • 3 režimy provozu (manuální, poloautomatický, automatický)
 • odolný design zařízení i periferií
Počet bodů na sken 8 nebo 12 milionů
Měřená oblast (mm2) 100 x 70 – 500 x 370
Vzdálenost mezi body (mm) 0,04 – 0,15
Pracovní vzdálenost (mm) 490
Hmotnost cca 4 kg
Rozměry 340 mm x 240 mm x 83 mm
Měnitelný měřicí objem ANO
Měřicí objemy 100, 170, 270, 350, 500
Světelný zdroj LED

 

Hlavní využití

ATOS Q je určen pro velmi přesné skenování dílů do velikosti přibližně 1,5 m. Dokážete s ním dělat jak jednoduché, tak i velmi pokročilé analýzy přesnosti vyrobeného dílu. Díky technickým parametrům dokážete zachytit i velmi malé detaily, například rádius 0,3 mm.

 

GOM Scan 1

Druhý optický 3D skener v naší nabíce. Levnější řešení, které díky výbornému výkonu zvládne hravě řadu úloh, to je GOM Scan 1. S vysokou přesností a rozlišením skenuje malé a střední objekty. Skener nemá měnitelné objektivy, nabízí tudíž pevný měřicí objem a je možné vybírat ze 3 velikostí.

Skener je navržen pro rychlé řešení méně náročných metrologických úloh, ale v přesnosti nezaostává za dražšími modely.

Používané technologie a technické parametry

 • Blue Light Technology - umožňuje vysokorychlostní projekci strukturovaného světla
 • Kontinuální sledování podmínek v průběhu skenování – umožňují upravovat parametry v průběhu skenování, skener tak můžete dobře používat v reálných podmínkách
 • 2 režimy provozu (manuální a poloautomatický)
 • robustní design zařízení i periferií
Počet bodů na sken 6 milionů
Měřená oblast (mm2) 100 x 65; 200 x 125; 400 x 250
Vzdálenost mezi body (mm) 0,037 – 0,129
Pracovní vzdálenost (mm) 400 – 500
Hmotnost cca 2,5 kg
Rozměry 290 mm x 215 mm x 80 mm
Měnitelný měřicí objem NE
Měřicí objemy 100, 200, 400
Světelný zdroj LED

 

Hlavní využití

Nejčastější aplikace GOM Scan 1 jsou v 3D tisku, reverzním inžernýrství a výrobě, které přinášejí řadu metrologických úloh.

Vedle toho najde uplatnění také v designu, umění, muzejnictví, zdravotnictví. Z našeho pohledu je důležitou oblastí také technické školství, kde se studenti prostřednictvím GOM Scan 1 seznámí s průmyslovým 3D skenováním.

 

ZEISS T-SCAN hawk

Vysoce mobilní 3D skener pro skenování velkých dílů nebo skenování v terénu. Je vybaven řadou funkcí a technologií, které jsou navrženy tak, aby splnily hlavní zadání - nabídnout lehký mobilní skener pro získání přesných dat v různém prostředí a podmínkách nebo obtížně přístupných či stísněných místech.

Nabízí velmi intuitivní ovládání a rychlé zvládnutí celého skenovacího procesu.

Používané technologie a technické parametry

 • 2 laserové zdroje - umožní spolehlivé zachycení dat na různých površích a materiálech
 • 3 módy skenování - pro přesné zachycení lesklých povrchů, hlubokých kapes nebo velkých detailů
 • integrovaná fotogrammetrie pro skenování velkých objektů
 • ergonomický tvar a umístění ovládacích tlačítek
 • kompaktní vysoce mobilní zařízení
Rozlišení (mm) 0,01 – 0,05
Skenovaná plocha (mm) 550 x 600
Detailní sken Podporován
Hluboké otvory Podporován
Integrovaná fotogrammetrie Podporován
Přesnost 0,02 mm + 0,035 mm/m
Světelný zdroj Laser, třída 2M

 

Hlavní využití

Primární určení ZEISS T-SCAN hawk je v průmyslu při reverzním inženýrství, udržbě (kontrola opotřebení a poškození, analýza trendu) díky možnosti použití ve vnitřním i vekovním použití a kontrole kvality.

 

ZEISS T-SCAN

Ruční laserový 3D skener pro přesné skenování velkých dílů a objektů bez nutnosti aplikace referenčních bodů. Celé řešení sestává ze 3 komponent – ruční skener, optický trackovací systém a dotyková sonda. Díky těmto 3 komponentnám máte velkou flexibilitu pro širokou škálu aplikací a povrchů.

 • Skener – zachycuje 3D data na skenovaném objektu
 • Optický tracker – kontinuálně sleduje polohu skeneru nebo dotykové sondy v průběhu měření v měřicím objemu až 20 m3
 • Dotyková sonda – slouží pro měření jednotlivých bodů v místech jako ořezové hrany, hluboké otvory nebo opticky těžko dostupné oblasti

Používané technologie a technické parametry

 • propojení s optickým trackerem T-TRACK
 • dotyková sonda T-POINT
Měřicí hloubka +/- 50 mm
Šířka linie do 125 mm
Střední pracovní vzdálenost 150 mm
Snímací frekvence do 330 Hz
Rychlost sběru dat 210 000 bodů / s.
Hmotnost 1 100 g
Rozměry 300 x 170 x 150 mm
Střední vzdálenost bodů 0,075 mm
Světelný zdroj Laser, třída 2M

 

Parametry trackovací stanice

Parametry ZEISS T-TRACK 10 ZEISS T-TRACK 20
Měřicí vzdálenost: objekt-kamera 2,0 - 4,5 m 2,0 - 6,0 m
Měřicí objem 10 m3 20 m3
Zorné pole do 2894 mm x 2324 mm do 3200 mm x 2500 mm
Měřicí frekvence do 2,8 kHz do 2,8 kHz
Hmotnost 18,5 kg 18,5 kg
Rozměry 1150 x 180 x 150 mm 1150 x 180 x 150 mm
Sledovatelná přesnost ANO ANO
Přesnost 0,033 mm + 0,033 mm/m 0,04 mm + 0,04 mm/m

 

Hlavní využití

Rádi říkáme, že s ZEISS T-SCAN máte k dispozici mobilní měřicí místnost. Primární aplikace ZEISS T-SCAN jsou při kontrole kvality, výrobě nástrojů a forem, vývoji a návrhu nových produktů. A to u velkých objektů, které se jinými skenery měří hůře, resp. snižuje se přesnost měření. Velkou výhodou při praktickém využívání je odpadnutí aplikace referenčních bodů. Celý proces skenování, zejména přípravy dílu před a po skenování se tím velmi urychlí.

 

Kdy použít jaký skener?

V tabulce jsme přehledně shrnuli základní parametry, podle kterých doporučejeme našim zákazníkům volbu skeneru z rodiny ZEISS.

Kritérium ATOS Q  GOM Scan 1 T-SCAN hawk T-SCAN 10/20
Rozměry skenovaného objektu do 20 cm  +++ +++ ++ +
20-50 cm +++ +++ ++ ++
50-150 cm +++ ++ +++ +++
nad 150 cm ++ + +++ +++
Kvalita dat skenu lesklý povrch při aplikovaném zmatňujícím prostředku +++ +++ +++ +++
lesklý povrch bez aplikovaného zmatňujícího prostředku ++ + ++ +++
Mobilita skeneru transport skeneru ++ +++ +++ +
manipulace během skenování +++ +++ +++ ++
snímání obtížně dostupných míst (interiér auta, úzká nebo nízko položená místa apod.) + + +++ +
Schopnost skenovat s referenčními body ANO +++ +++ +++ +++
NE + + x +++
Vliv vnějších podmínek na kvalitu snímání citlivost na relativní pohyb + + +++ +
resistence na okolní světlo +++ +++ +++ +++
resistece na nečistoty prostředí (prach) +++ +++ +++ +++
Efektivita při skenování komplexních tvarů detaily +++ ++ ++ ++
hluboké otvory ++ + +++ +++
tvarově členité povrchy +++ ++ ++ ++

Legenda: škála hodnocení je od +, ++, +++, kde více znaků určuje, že si skener je pro danou aplikací více vhodný, nebo si lépe poradí sa daným parametrem

 

Autor článku

Autorem článku je Ing. Juraj Sulaček, 3D Scanning Engineer ve společnosti 3Dees Industries s.r.o.