3D tisk mění způsob poskytování humanitární pomoci

12.05.2015

1

Dara Dotz se dá považovat za průkopnici využívání technologie 3D tisku v prostředí zasaženém přírodní katastrofou a následnou ostrou sociální nerovností. Je zároveň zakladatelkou projektu iLab Haiti, díky němuž byla na ostrov Haiti postižený dopady katastrofálního zemětřesení doručena zásilka pomoci v netradiční podobě - několik 3D tiskáren.

Dotz zároveň pracuje ve společnosti Made In Space, která se zabývá využitím 3D tisku v kosmu (viz náš předchozí článek). Spolupracuje s Ericem Jamesem, který se dlouhodobě zaměřuje na pomoc komunitám, jež se vzpamatovávají z následků přírodních pohrom nebo válečných konfliktů. Oba tvrdí, že 3D tisk by mohl převrátit na ruby způsob, jakým dneska vyspělé země složitě a zdlouhavě zajišťují humanitární pomoc. Příliš mnoho prostředníků, hodně úrovní rozhodování, obtížná místní byrokracie a personální náročnost komplikují rychlou a efektivní pomoc.

Právě 3D tiskárny zajišťují humanitárním pracovníkům a postiženým nástroje, které pomáhají překonávat nedostatky současného systému. Vytištěné modely protetických pomůcek, prototypy šroubováku nebo třeba bezpečností držáky jehel, jejichž doručení standardními postupy na zasažení místo by trvalo týdny, jsou konkrétní ukázkou efektivního nasazení této technologie. Jediné, co vlastně potřebujete, je jedna 3D tiskárna a pár kotoučů filamentu. V případě Haiti to znamenalo nasadit speciální tým v několika lékařských zařízeních v hlavním městě Port-au Prince s cílem pomoci vyrábět jednorázový zdravotnický spotřební materiál a odzkoušet využití recyklovaného plastového filamentu.

Zdroj:

http://3dprint.com/56149/3d-printing-disaster-relief/

Načítám