Přednosti 3D tiskárny

12. 4. 2019

  • Rychlá výroba plastových dílů s opakovatelnou přesností
  • Nejlepší izotropické vlastnosti mez 3D tiskárnami
  • Nejlepší efektivita a hospodárnost produkce vůči ostatním aditivním technologiím
  • Komplexní řešení pro výrobu a chlazení a recyklaci stavebního materiálu