Velkoobjemová výroba na 3D tiskárnách není možná bez hlubší automatizace

16.11.2020

1

Nastupující ekonomická krize zasahuje všechna průmyslová odvětví a zvyšuje tlak nejen na inovaci, ale také postupné nahrazování manuálních postupů. Výrobci průmyslových 3D tiskáren posilují automatizaci dílčích kroků při aditivní výrobě. Proto, aby mohli být životaschopnou alternativou nebo doplněním tradičních technologií pro sériovou výrobu, musí využít veškeré své výhody. Od masové personalizace komponentů, přes výrobu dílů se složitou geometrií až po co největší míru automatizace a efektivní vzdálenou kontrolu celého výrobního procesu.

Jednou z oblastí velkoobjemového 3D tisku při níž se dá výrazně zefektivnit a urychlit výroba je oblast postprocessingu, tedy fáze úpravy vytištění dílů.

Aditivní technologie, které využívají polymerní prášek jako stavební materiál, například řeší co nejrychlejší a manuálně nejjednodušší proces vyjmutí vytištěných dílů, odstraňování nespečeného prášku z tiskové komory (tzv. unpacking) a přípravu na následný 3D tisk. Aktuálně tento proces probíhá za asistence operátora, který odsává nevyužitý prášek a manipuluje s vytištěnými díly. U některých technologií 3D tisku jde o dost prašný proces, v rámci kterého přicházíte o cenný materiál a prodlužuje se doba dodání výtisků.

Firma Hewlett Packard, která již dříve pro tyto potřeby vyvinula vlastní externí procesní stanici a mobilní tiskové komory, jde ještě dál a ve spolupráci s firmou Rosler Group nyní představila HP Automatic Unpacking Station. Ta dokáže proces unpackování výrazně zkrátit s minimálním zásahem lidské síly. Mobilní komora s protištěným obsahem sebou také nese data o tiskové úloze a unpackovací stanice tak uzpůsobuje celý proces odstraňování nespečeného prášku geometrii vytištěných dílů, aby účinně a co nejlépe odsála materiál pro recyklaci a další využití.

HP Automatic Unpacking Station je určena pro objemovou výrobu na 3D tiskárně HP Jet Fusion 5200, která má vedle výměnných stavebních jednotek navíc ještě externí chladící jednotky, s nimiž dokážete výrobní kapacitu zařízení dále multiplikovat, dosahovat větší pružnosti výroby a nižších nákladů.

Objemová výroba plastových dílů nicméně nemůže probíhat bez dostatečné softwarové podpory a informačního systému. Společnosti jako HP, Siemens nebo Autonomous Manufacturing vyvíjejí systémy nejen pro vzdálenou správu zařízení a spotřebu materiálu pro 3D tiskárny, ale především komunikaci s interními nebo externími klienty, automatickou kontrolu 3D modelů pro 3D tisk a přípravu jednotlivých tiskových úloh, z nichž každá může obsahovat jeden nebo desítky odlišných projektů. V neposlední řadě pak sledují a zaznamenávají kvalitu výstupů, kontrolní měření, finální postprocessing a doručení vytištěných dílů koncovému uživateli.

Stejně jako v případě jakékoliv jiné sériové produkce, i digitální výroba plastových dílů pracuje s nízkými maržemi, neúprosnými termíny a důrazem na opakovatelnou kvalitu. Každá úspora času a lidské síly je tak velmi znát.

Načítám