Škoda Auto používá spreje ATTBLIME® pro 3D skenování

26.01.2023

1

Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví ekonomiky a je zdrojem řady inovací. Při vývoji i výrobě aplikuje nové technologie, aby zrychlil a zefektivnil výrobu.

3D skenování jednotlivých dílů a segmentů automobilu i celých vozů dnes běžně využívají všichni výrobci. Převod fyzických objektů do virtuální podoby je již v automotive standardem. Automobilky stejně jako většina výrobních firem vyžadují vysokou preciznost, přesnost a spolehlivost skenování. Využívají proto vysoce přesné 3D skenery od ověřených výrobců, jako je například Carl Zeiss GOM Metrology.

Proč vlastně automobilky skenují celá auta?

Díky vytvořenému modelu lze porovnat vyrobený vůz s původním 3D modelem a odhalovat i zcela minimální nedostatky karoserie. Dalším případem jsou různé pokročilé analýzy aerodynamiky, gap and flush a podobné.Proces skenování se využívá už od procesu výroby a optimalizace prototypových modelů aut až po kontrolu v sériové výrobě.

Při 3D skenování lesklých dílů a povrchů jako jsou lakované metalické karoserie anebo průsvitné povrchy a díly, tedy světlomety nebo okna, nedokáží optické skenery přesně zachytit skenovaný povrch. Proto se před samotným skenováním na povrchy nanáší zmatňující nástřik pomocí spreje nebo stříkací pistolí. Relativně novým výrobcem, terý aktivně vstoupil na trh je značka ATTBLIME®, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje 3Dees Industries.

Škoda Auto využívá dlouhodobě skenery od Carl Zeiss GOM Metrology na několika pracovištích. Ve spolupráci s oddělením Řízení kvality zkouškových vozů ve Vývojovém centru Česana v Mladé Boleslavi, které se v rámci automobilky věnuje prováděním kontrol mechanicky obráběných, plechových, kovových i plastových dílů, modelů podkompletů, karosérií i celých vozů, jsme ověřili využitelnost vybraných produktů ATTBLIME® v automobilovém průmyslu. Zmatnění automobilů bylo provedeno prostřednictvím nanesení zmatňujících roztoků stříkací pistolí a sprejem.

Jak ověření probíhalo a jaké byly výsledky?

  • porovnání s dosud používanými zmatňujícími prostředky probíhalo při skenování automobilu s metalickým lakem
  • celkem byly aplikovány 2 produkty sprejem (AB6 a AB24) a 1 produkt stříkací pistolí (AB6), které jsou z produktového portfolia ATTBLIME® pro skenování vozů nejvhodnější
  • AB6, AB6-G i AB24 zcela vyhovovaly požadavkům Škoda Auto a jsou pro skenování dílů i celý vozů velmi dobře použitelné
  • srovnávací skupinu produktů tvořily 4 produkty v podobě spreje (2x AESUB a 2x REFLECON), za které byla spočtena průměrná cena a s tou byly následně porovnávány produkty ATTBLIME®
  • cena AB24 odpovídá skupině srovnávaných produktů a je na úrovni 76,2 % průměru srovnávané skupiny
  • cena AB6 je 56,5 % průměru srovnávané skupiny
  • cena AB6-G pak 27,9 % průměru srovnávané skupiny, tedy méně než třetina

 

Na základě provedeného srovnání kvalitativních parametrů produktů ATTBLIME® a ceny dosud používaných zmatňujících sprejů se vedení oddělení Řízení kvality zkouškových vozů Škoda Auto rozhodlo přejít na produkty ATTBLIME® a používat je při 3D skenování celých vozů i jednotlivých dílů.

  

 

Načítám