Mezinárodní setkání odborníků na výzkum a vývoj ve 3Dees

01.06.2015

1

Evropská komise pořádala minulý týden v Praze mezinárodní seminář zaměřený na domácí i zahraniční zkušenosti související s investicemi do výzkumu a vývoje. Součástí prestižní akce byla večeře v Centru 3D tisku 3Dees, kde měli představitelé Evropské komise, českých ministerstev, vědeckovýzkumných center a zástupci firemního sektoru možnost se seznámit s technologiemi 3D tisku a jejich praktickou aplikací ve zdravotnictví a dalších sektorech.

Načítám