Jak si chránit zdraví při 3D skenování?

18.11.2021

1

Při 3D skenování lesklých nebo průsvitných dílů se často dostávají ke slovu zmatňující prostředky, které umožní skeneru zachytit geometrii skenovaného dílu. Pro jejich aplikaci jsou využívány většinou spreje nebo airbrush. Z pohledu techniků, kteří tyto zmatňující prostředky při 3D skenování využívají, je důležité složení, které by mělo mít co nejmenší dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Jak si v tomto ohledu stojí spreje vyrobené na bázi cyklododekanu (CDC), který byl v minulosti diskutován jako nebezpečná látka?

Obecně mylnou představou o cyklododekanu je, že má škodlivé účinky a způsobuje rakovinu. Studie však ukazují, že CDC (cyklododekan) je bezpečná látka a nemá žádné prokázané škodlivé účinky. Vývoj v pohledu na cyklododekan byl popsán v článku na renomovaném portálu www.ingenieur.de. V roce 2008 měla být látka CDC zařazena na evropský seznam SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy). Avšak kvůli chybám a nesprávným závěrům v dokumentaci k jejímu zařazení nakonec nedošlo. Konkrétně se tomu schylovalo ve Francii, jak popsal Volker Soballa z firmy Evonik Degussa zabývající se chemickou výrobou: „Jeden příklad: V roce 2008 chtěla Francie zařadit cyklodekan na seznam látek podléhajících povolení - toto zařazení je prvním krokem na cestě k jejímu zařazení na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. Francouzské orgány argumentovaly tím, že tato látka, která se používá při výrobě polyamidů, je toxická a perzistentní a hromadí se v přírodě. Schvalovací postup je určen právě pro takové PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické) látky. Pokladový spis však obsahoval chyby a chybné závěry,“ připomněl Soballa a pokračuje: „Mobilita této látky v půdě byla desetinásobně nadhodnocena. Úřady vycházely navíc z počítačových simulací, ačkoli studie ukazují, že cyklododekan není toxický ani pro řasy, ani pro ryby. Látka byla stažena poté, co společnost Evonik Degussa vydala příslušné upozornění." Cyklododekan tedy na seznamu SVHC není veden.

Fakt, že zmaťnující spreje vyvinuté na bázi cyklododekanu jsou šetrné ke zdraví techniků 3D skenování, v 3Dees Industries hodnotíme velmi pozitivně a sami proto tyto spreje používáme.

Důležité informační zdroje k problematice CDC a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí:

Načítám