HP posiluje automatizaci výroby na 3D tiskárnách HP Jet Fusion 5200

17.05.2023

1

Spoluprací s partnery, kteří se specializují na automatizaci výroby pomocí automaticky řízených vozíků (Automated Vehicle Systems, AGV) nebo autonomních mobilních robotů (Autonomous Mobile Robots, AMR), přichází HP s novinkami v oblasti efektivní obsluhy 3D tiskáren HP Jet Fusion.

 

Cílem dvou novinek v automatizaci 3D tisku je zlepšit produktivitu a účinnost aditivního hardwaru, snižování nákladů na pracovní sílu a pružnost výroby.

 

První novinka se týká automatické výměny stavebních jednotek, kdy se po ukončení tiskové úlohy vysune z 3D tiskárny stavební jednotka z vytištěným obsahem, aby byla vzápětí nahrazena vedle stojící druhou jednotkou, a 3D tisk může pokračovat dále. Firma tak provede dva po sobě jdoucí výrobní cykly bez zásahu člověka a ušetří dodatečné náklady spojené s nočním nebo víkendovým provozem.

Ve spolupráci se společností Siemens navíc HP navrhlo řešení s využitím AMR pro obsluhu stavebních jednotek.

 

Druhou novinkou je automatizovaný systém pro práci se stavebním materiálem pro 3D tisk. Nahrazuje procesní stanici řešením pro rychlé zpracování recyklovaného prášku, dosahuje vyšší úspory v jeho spotřebě, konzistentní kvality materiálů a zavádí jeho kontinuální monitorování a kontrolu. Systém opět zaručuje méně manuálních úkonů a vyšší rychlost, tzn. další úspora mzdových nákladů.

Načítám