3D tisk vstupuje do sériové výroby s HP Multi Jet Fusion

13.09.2017

1

Hewlett Packard (HP) vstupuje na český trh s novou technologií 3D tisku HP Multi Jet Fusion Open Platform a vybrala si za svého partnera 3Dees Industries s.r.o. Jde o jedinou technologii 3D tisku, která je schopna nákladově konkurovat tradiční sériové výrobě plastových dílů. HP Multi Jet Fusion představuje nový způsob, jak prototypovat a vyrábět funkční a kvalitní díly, avšak desetkrát rychleji a při polovičních nákladech v porovnání s doposud známými nejproduktivnější technologiemi. Výtisky mají vysokou tvarovou a rozměrovou přesnost a také odolnost. Multi Jet Fusion je přímou konkurencí průmyslovým 3D tiskárnám, které tvoří díly spékáním prášku laserovým paprskem.

HP neponechalo nic náhodě a ke spolupráci na vývoji 3D tiskárny HP Jet Fusion si přizvalo renomované společnosti jako Nike a BMW. Nike plánuje využít 3D tiskárny HP na urychlení vývoje a výroby produktů pro atlety. Záměrem BMW je zapojit 3D tisk do sériové výroby. HP Multi Jet Fusion se tak od počátku vyvíjela v souladu s požadavky velkých světových výrobců. Siemens, Autodesk a Materialise stojí pro změnu u vývoje softwaru, který urychlí přípravu dat a jejich následné zpracování pro 3D tisk.

Vstup do Česka je jen krátce po prvních instalacích 3D tiskáren HP Jet Fusion ve firmách v USA, Francii a Německu. S HP navíc využije český výrobce plastových dílů další novinky ve světě průmyslového 3D tisku neobvyklé. Může volně nakupovat materiály od řady renomovaných firem. HP od počátku zavádí tzv. otevřenou materiálovou platformu. To znamená, že výrobce plastů, který se rozhodne vyvíjet a dodávat modelovací materiál do HP Jet Fusion 3D tiskáren a zdárně absolvuje proces certifikace materiálu ze strany HP, může materiál dodávat přímo spotřebiteli. Aktuálně s HP spolupracují největší firmy v oboru jako Henkel, BASF, Arkema, Evonic a další přibývají. Dochází tak k rychlému nástupu a široké dostupnosti nových materiálů, které jsou tradičně využívány v plastovém průmyslu.

HP si vybrala na českém trhu jako partnera společnost 3Dees Industries, s.r.o., za kterou stojí Daniel Adam, bývalý spolumajitel firmy MCAE Systems, zaměřené na 3D technologie, a který také stál před 20. lety u zrodu 3D tisku v českém průmyslu.

„Chceme se soustředit nejen na aplikace 3D tisku v nových průmyslových odvětvích, ale také poradit českým podnikům, jak zavést 3D tisk do sériové výroby“, dodává Daniel Adam, jež byl vyškolen americkou firmou Stratasys a během svého působení ve firmě MCAE Systems instaloval vůbec první průmyslové 3D tiskárny v ČR ve Škoda Auto a na ČVUT již v roce 1997. 3Dees Industries se bude opírat nejen o odbornost Daniela Adama, který se stal během svého 20 letého působení v oblasti 3d tisku uznávaným odborníkem nejenom doma, ale i ve světe, ale také o zkušenosti Centra 3D tisku 3Dees, které poskytuje několik let služby profesionálního 3D tisku a poradenství pro výrobní firmy, univerzity a designéry.

Načítám