Úspory v leteckém průmyslu díky 3D tisku

30.06.2015

1

Více než 3 miliardy cestujících přepravily loni jen společnosti sdružené v IATA. O dalších 4,7 procenta by měl v příštích 20 letech nárůst objem letecké dopravy – především v Asii. Tvrdá konkurence na přepravním trhu nutí společnosti vyhledávat a pořizovat co nejúspornější stroje. Airbus, Boeing a další výrobci pochopitelně hledají cesty, jak představit co nejekonomičtější letadla.

Vedle sestavení co nejhospodárnějších leteckých motorů, se také nabízí co nejvíce snížit vlastní váhu stroje. Výzkum na Notrhwestern University prokázal, že součástky do letadla vytištěné na 3D tiskárně mohou snížit váhu stroje až o 7 procent. Studie se také zabývala dopady aditivní výroby na životní prostředí.  

Vedle vysoké kvality takto zpracovaných dílů se totiž projevuje značná úspora u odpadu z výroby. Jinými slovy, aditivní výroba ušetří tisíce tun materiálu vyrobeného z drahého hliníku, titanu nebo niklu. Například u podpěry o váze 1 kilogramu vyrobené konvenčním způsobem bylo původně zapotřebí 10 kg surového materiálu k opracování. 3D tiskem lze navíc u takovéto součástky dosáhnout redukce hmotnosti z původního 1 kg na 300 g – viz níže na snímku optimalizované díly pro Airbus.

3D tiskem také dochází ke snížení spotřebované energie o jednu třetinu až polovinu oproti standardním metodám výroby.   

Autoři výzkumu tvrdí, že části letadla vyrobené aditivním způsobem sníží celkovou spotřebu leteckého paliva až o 6,4 procenta. Přidáme-li k tomu ještě úsporné letecké motory, dosáhneme značných úspor.  

Airbus proto úzce spolupracuje s největším výrobcem 3D tiskáren společností Stratasys, na jehož tiskárnám bylo vytvořeno více než 1000 součástek pro nový typ stroje A350 XWB.  

Kompletní výzkum byl uveřejněn v květnovém čísle odborného periodika Journal of Cleaner Production. 

Zdroje:

http://3dprint.com/

http://www.stratasys.com

http://www.airbus.com/

http://www.globalaviationreport.com/

Hospodářské noviny

Načítám