Kompenzační pomůcky z 3D tisku se na INSPO 2015 setkaly s mimořádným zájmem

30.03.2015

1

Ještě nikdy předtím jsme se nepotkali s tak jednoznačným pochopením přínosu technologie 3D tisku jako na Konferenci INSPO 2015. Velký zájem účastníků a poptávka po konkrétních řešeních pro konkrétní lidi potvrzují, že největší přednosti technologie 3D tisku jsou pro lidi se speciálními potřebami zcela zřejmé. Výhody této technologie uvítali účastníci konference úplně přirozeně a mnozí v nich vidí velkou naději pro lidi se speciálními potřebami.

Ze všech definicí 3D tisku je nejvýstižnější ta popisující technologii 3D tisku jako příležitost pro zhotovení předmětů, které nelze vyrobit žádným jiným způsobem. V medicíně tato příležitost představuje úplně nové metody léčby, které častokrát pomáhají pacientům, jimž dosud nebylo pomoci. A jak potvrdil nejeden rozhovor s účastníky sobotní konference INSPO, tak v oblasti kompenzačních pomůcek znamená technologie 3D tisku novou naději pro lidi, kteří i přes velkou snahu zatím nenašli plnou spokojenost s přizpůsobením pomůcek na míru.

3D tisk ve zdravotnictví, který jsme v přednášce 3Dees na konferenci představili, je největším specializovaným segmentem na trhu 3D tisku, a navíc roste rychleji než celkový trh. A co je důležitější, 3D tisk ve zdravotnictví přináší čím dál více užitku konkrétním pacientům. Z univerzitních laboratorií se přesouvá do lékařské praxe. Na stánku 3Dees i v přednášce jsme představili podstatu technologie 3D tisku, ukázali jsme, v jakých oblastech se nejčastěji tato technologie v rámci zdravotnictví aplikuje a předvedli některé zajímavé ukázky využití 3D tisku ze světa. Jako hlavní případovou studii jsme uvedli postup zhotovení krytu protézy v pražském Centru 3D tisku 3Dees. Samotný designový kryt protézy vytisknutý na 3D tiskárně představil sám Roman Bernat, pro kterého tento kryt na míru navrhl designer Tomáš Vacek. Zmenšeninu krytu protézy jsme tiskli na stolní 3D tiskárně Zortrax přímo na stánku a celý tisk trval přibližně 7 hodin.

Nejvíce oceňovaným benefitem technologie 3D tisku z pohledu návštěvníků byla, kromě možnosti úplného přizpůsobení produktů konkrétnímu člověku (3D tisk na zakázku), úspora času při výrobě pomocí této technologie. Očekávaně velmi pozitivní odezvu mělo téma biotisku lidské tkáně a orgánů, a také využití modelů z 3D tiskárny při předoperačních návodech.

V tak pozitivní ohlas na odpřednášené informace i vystavené modely a stroje jsme si ani netroufli doufat. O to více nás potěšilo, když nás lidé oslovovali s velmi konkrétními požadavky v oblasti pomůcek pro sluchově postižené, obrouček brýlí na míru či vylepšení invalidního vozíčku. Doufáme, že v našem Centru 3D tisku najdeme pro každého z těchto lidí řešení a těšíme se na spolupráci s nimi.

Velmi děkujeme za upřímný zájem a podporu v průběhu celého dne konference v neposlední řadě za hlasy pro náš stánek či prezentaci. Vítězství v obou kategoriích si velmi vážíme a cenu využijeme při dokončení stehenní části krytu protézy pro Romana. Doufáme, že vám tuto část krytu brzy ukážeme. Pro více informací kontaktujte: kollerova@3dees.cz

Martina Kollerová, Centrum 3D tisku 3Dees

Načítám