Financování 3D technologií: Pronájem

12.08.2022

1

Jedním ze způsobů, jakým lze financovat pořízení 3D aditivních technologií je pronájem. Obecnou výhodou pronájmu pro zájemce je, že nemusí vynaložit plnou výši na pořízení technologie při zahájení jejího využívání.

Pronájem může být koncipován dvěma způsoby. Standardní pronájem technologie, kdy je zařízení umístěno u zákazníka, který ho obsluhuje a využívá. Vedle toho je také možné pronajmout kapacitu daného zařízení u provozovatele.

 

Pronájem technologie

V případě využití pronájmu má zákazník dané zařízení instalované ve svých prostorách a využívá je přesně podle potřeby. Zajišťuje tedy obsluhu zařízení, běžnou údržbu a další úkony. U některých technologií také musí zajistit prostory, které splňují parametry z pohledu stability prostředí. To dále zvyšuje náklady na využívání technologie. Naproti tomu může technologii využívat v plné kapacitě a je maximálně flexibilní.

Výše placeného nájemného se odvíjí od konkrétní technologie a její specifikace, délky uzavřeného pronájmu a dalších parametrů.

Přínosy pronájmu technologie:

 • nízké náklady na pořízení technologie a získání přístupu k ní
 • plná kontrola využití kapacity
 • maximální disponibilita a flexibilta zařízení
 • kontrola
 • získání know how nové technologie

Náklady pronájmu technologie:

 • zaškolení operátoři zařízení
 • prostory pro zařízení
 • servis a údržba
 • nájemné

 

Pronájem kapacity technologie

Pokud se nechcete o pronajatou technologii starat, zajišťovat obsluhu nebo si nejste jisti, jestli plně využijete její kapacitu, může být variantou pronájem části kapacity technologie. V tomto případě máte u provozovatele 3D technologie fixně zarezervovanou část produkční kapacity, kterou můžete využít přesně podle vašich potřeb. Například u 3D tiskárny máte k dispozici předem definovaný čas stroje nebo počet buildů, které jsou v určeném období tzv. "vaše". Provozovateli pouze dodáváte 3D modely a on zajistí jejich výrobu stejně jako údržbu tiskárny apod.

Výše nájmu za pronajmutou kapacitu závisí na různých faktorech a je vždy kalkulována na míru podle potřeb zákazníka.

Přínosy:

 • nízké náklady na využívání technologie
 • není nutné mít kvalifikové operátory
 • vysoká disponibilita výrobní kapacity
 • platíte kapacitu v objemu v jakém potřebujete

Náklady:

 • nájemné

 

Je výhodnější pronájem technologie nebo pronájem její kapacity u provozovatele?

Logická otázka se složitou odpovědí. Jako u řady daších otázek spojených s využíváním 3D technologií pro digitální výrobu i tady platí, že je třeba nájem posuzovat vždy individuálně. Pro některou firmu je klíčové mít technologii u sebe a například nechce, aby část výrobního procesu byla mimo její prostory. Nebo je pro ni naopak zajímavé získat znalosti spojené s provozem špičkové technologie a zvýšit vlastní know-how. Někdo další už může znát výstupy z dané 3D tiskárny, ale chce se detailně seznámit s jejím provozem před zakoupením apod. Různé požadavky a očekávání definují, který model, resp. typ pronájmu bude výhodnější.

 

Existují i jiné způsoby financování pořízení 3D technologií?

Ano existují. Pokud z nějakého důvodu nechcete využít dotaci, může pro vás být zajímavá dotace pro nákup technologie nebo využít zvýhodněný úvěr. Při zpracování kalkulace návratnosti 3D tiskáren do výpočtů promítáme různé zdroje financování.

 

Zajímají vás další informace?

Obraťte se na nás a probereme možnosti financování přímo podle vašich potřeb.

Načítám