Financování 3D technologií: Dotace

01.06.2022

1

Před pořízením 3D aditivních technologií firmy, stejně jako u všech dalších nákupů a investic, zvažují náklady na nákup technologie a její následný provoz. Náklady porovnávají s očekávanými přínosy technologií jak z pohledu financí, získaného know how, otevření nových trhů a dalšími benefity.

Obvykle jsou finance na prvním místě, a proto je nedílnou součástí naší práce zpracování kalkulací nákladovosti 3D tiskáren na míru každému zájemci o technologii. Díky těmto kalkulacím získáte jasnou představu nejen o pořizovacích nákladech, ale také o provozních nákladech a finanční návratnosti vaší investice.

Při rozhodování o nákupu technologie hrají hlavní roli náklady na samotné pořízení. Jedním ze způsobů pro snížení finanční náročnosti nákupu 3D technologií, který je často využívaný firmami, jsou dotace z evropských fondů.

 

Na co lze dotace z EU využít

Obecně jsou dotace určeny pro firmy, které plánují využít nové 3D technologie pro podporovaný účel:

  • pořízení výrobní technologie
  • pořízení technologie pro firemní vývojové centrum
  • technologie pro výzkumný a vývojový projekt firmy

 

3D technologie pro výrobu

Pokud připravujete ve firmě komplexnější inovace výrobních procesů anebo produktů, které jsou na trhu novinkou, může využít dotaci pro nákup výrobních 3D technologií. Klíčem pro úspěšný projekt je právě vysoká inovativnost produktu na trhu a prokázání jeho komerčního potenciálu.

Pokud se podaří splnit podmínky dotačního programu, může firma získat dotaci ve výši 30 až 60 % z pořizovacích nákladů dle regionu a velikosti firmy.

 

3D technologie pro firemní vývojové centrum

Firmy, které mají vlastní výzkum a vývoj, mohou 3D technologie nakoupit pro vybavení vývojového pracoviště nebo laboratoří. Technologie pak firma využívá pro výrobu prototypů, testovacích vzorků nebo přesná měření různých parametrů.

Na vybavení vývojového pracoviště je možné využít dotaci ve výši až 50 % pořizovacích nákladů.

 

3D technologie pro vývojový projekt

Další zajímavou možností, jak může firma využít dotace pro financování provozu 3D aditivních technologií, je podpora na konkrétní výzkumný a vývojový projekt. Při takovém projektu firma spolupracuje přímo s výzkumnou organizací, například univerzitou. Po dobu výzkumu můžete uplatnit odpisy pořízených technologií, mzdy pracovníků vývojového oddělení a další náklady spojené s vývojem.

Výše dotace dosahuje až 90 % definovaných nákladů.

 

Na co pamatovat u dotačních projektů?

Z pohledu firem je důležité pamatovat na to, že s využitím dotace jsou spojeny určité povinnosti. První je tzv. udržitelnost projektu, kdy pořízené vybavení musí zůstat po předepsanou dobu v majetku firmy a sloužit k účelu popsaném v dotačním projektu. Vlastní nákup technologií se musí řídit pravidly pro výběr dodavatelů. Tedy postupy, které zajistí nákup technologie podle nadefinovaných parametrů a umožní předložit nabídku jakémukoliv dodavateli na trhu.

Využití dotace mohou upravovat i další pravidla. Konkrétní detaily se mezi programy liší, a proto je třeba se s nimi seznámit vždy před přípravou dotační žádosti.

Dle našich zkušeností je v Česku většina 3D technologií nakupována právě s využitím dotačních programů EU.

 

Existují i jiné způsoby financování pořízení 3D technologií?

Ano existují. Pokud z nějakého důvodu nechcete využít dotaci, může pro vás být zajímavý pronájem technologie nebo využít zvýhodněný úvěr. Při zpracování kalkulace návratnosti 3D tiskáren do výpočtů promítáme různé zdroje financování.

Czech Rise Up

Zajímají vás další informace?

Obraťte se na nás a probereme možnosti financování přímo podle vašich potřeb.

Načítám