Dotace na financování vývoje produktů

18.07.2022

1

Získejte dotaci na financování vývoje nových produktů v oblasti 3D tisku ve vaší firmě. Rozděleno bude celkem 180 mil. Kč! Dotačním titul vám pomůže zahájit či zintenzivnit vlastní inovační aktivity. Výzva cílí primárně na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi firmami a výzkumnými organizacemi. Příjem žádostí je otevřen do konce roku 2022.

 

Jaké aktivity jsou podporovány?

Podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

 

Jaké jsou způsobilé výdaje? Na co získáte finance?

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu

 

Kdo může žádat dotaci?

Malé a střední podniky působící mimo hl. m. Prahu

 

Jaká je výše dotace? Kolik můžete získat?

Podpora se odvíjí od požadované výše způsobilých výdajů projektu:

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

  • Dotace 85 % v případě projektů zabývajících se problematikou sucha
  • Dotace 75 % v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

  • Dotace 50 %

 

Máte zájem o bližší informace? Chtěli byste využít 3D tisk při vývoji vašich produktů? Ozvěte se nám. Rádi vám poradíme. Pomůžeme vám zajistit veškerý servis spojený s přípravou žádosti o dotaci a následnou administrací projektu až do úplného proplacení dotace.

Načítám