3D tiskárny zlepšují kvalitu stavebních materiálů

24.11.2014

1

Už dříve jsme zde převzali článek o „building printing“ neboli konstrukční tisk, což termín pro využívání 3D tisku při stavbě budov. Vzhledem k překotnému vývoji i v této oblasti uvádíme více zajímavostí. Čínská firma Winsun tvrdí, že v letošním roce postavila za jediný den 10 malých jednopokojových domů a to za jednotkovou cenu 5 000 dolarů. V Amsterdamu se skupina architektů společně snaží pomocí 3D tisku postavit dům z obnovitelných materiálů. Na Jihokalifornské univerzitě tým vědců pod vedením profesora Knoshnevise vytváří technologický postup „contour crafting“ s cílem vybudovat gigantickou 3D tiskárnu, která postaví na jeden zátah celý dům včetně elektrických a vodních rozvodů. Jinou cestou jdou firmy, které se spíše soustředí na stavební prvky. Kalifornská firma Emerging Objects se zaměřuje spíše než na kompletní budovy na vnitřní strukturu stavebních materiálů. Nyní vytvořila tak pomocí technologie 3D tisku sloup, který odolá zemětřesení. Tajemství se skrývá ve struktuře opěrné stavby, která se skládá z jednotlivých přesně do sebe zapadajících dutých dílů. Obdobné pokusy provádí německý Voxeljet na svých 3D tiskárnách používajících jako stavební materiál písek. Samostatnou kapitolou je pak výzkum zaměřený na možnost stavět budovy na mimozemských površích z místně dostupných materiálů – například na Měsíci. I v tomto případě by se jednalo o výraznou úsporu nákladů spojených s dopravou stavebního materiálů a konstrukcí ze země. Níže se podívejte na jednoduchou animaci popisující, jak taková obří tiskárna funguje:

Zdroj: 3dprintcanalhouseContour CraftingBusiness InsiderEmerging Objects.

Načítám