Průmyslový 3D tisk kovů
pro sériovou výrobu

Zrychlete inovace a vývoj produktů HP Metal Jet S100

3D tiskárna HP Metal Jet S100
Kompletní řešení HP Metal Jet S100

PŘEDNOSTI 3D TISKÁRNY

    • Kompletní systém pro sériový 3D tisk kovových dílů
    • Téměř izotropní vlastnosti finální dílů
    • Vysoká míra recyklace použitého materiálu s minimem odpadu
    • Vysoký detail výtisků

PRŮMYSLOVÝ 3D TISK
KOVOVÝCH DÍLŮ

Kompletní sestava 3D tiskárny HP Metal Jet S100

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY
DÍKY SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ
TISKÁRNY

LOKÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
PO CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS TISKÁRNY

VYSOKÁ MÍRA RECYKLACE POUŽITÉHO
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

AUTOMATIZOVANÝ PROCES
S MINIMÁLNÍMI POŽADAVKY
NA RUČNÍ MANIPULACI

24/7

DESIGNOVÁNO PRO
PROVOZ V REŽIMU

1990cc/h

RYCHLOST TISKU

26,5LITRU

OBJEM TISKOVÉ KOMORY

VYZKOUŠEJTE SI VZOROVÝ VÝTISK
NA 3D TISKÁRNĚ

3D TISKÁRNA
HP METAL JET S100

Technologie Binder Jetting, kterou využívá tiskárna HP Metal Jet S100, vychází práškové metalurgie a jeím principem je selektivní nanášení kapalného pojiva na vrstvu kovového prášku. Postupným nanášením a spojováním materiálu vrstvu po vrstvě je vytvářena finální geometrie dílu. Po vytištění tiskové úlohy je nutné odstranit zbytkový nespojený prášek okolo vytištěných dílů. To představuje jedinou manuální operaci v celém procesu, která je však u všech zařízení HP Metal Jet z velké části automatizována. Po očištění jsou díly v slinovány v sintrační peci, kde za vysoké teploty dochází k odstranění pojiva a vlastnímu spojení kovových částic do finálního homogenního kovového dílu.

 

Hlavními výhodami Metal Jet S100 díky využití technologie Binder Jetting je:

1) vysoká produktivita výroby prostřednictvím rastrového tisku

2) cenově zajímavá produkce menších, geometricky složitějších finálních dílů

3) flexibilita designu

4) izotropní vlastnosti materiálu

5) minimální produkce odpadu

6) znovupoužitelný stavební materiál

 

Plnění materiálu pro tisk probíhá automaticky v procesním zařízení. Stavební jednotku naplněnou materiálem následně zasunete do 3D tiskárny a zahájíte tisk. Po ukončení tisku je stavevní jednotka přesunuta do vyhřívané vytvrzovací stanice pro dokončení odpařování kapalných složek z pojiva HP a vytvrzení polymer pro dosažení vysoké pevnosti dílů.

Detailní informace k 3D tiskárně HP Metal Jet S100 

Stáhnout
pdf

JAK VYUŽÍT 3D
TISK HP VE VÝROBĚ

HP Metal Jet nabízí aditivní výrobu kovových dílů pro koncové použtí s kvalitou, povrchovou úpravou a tolerancemi, které jsou nutné pro koexistenci se strojírenskou výrobou. Na jednom zařízení tak můžete rychle vytvářet jak prototypy, tak i koncové funkční díly.

3D tisk se uplatní především tehdy, když potřebujete rychle začít vyrábět a nemůžete čekat na odladění výroby pomocí tradiční postupůPružně můžete měnít design výrobků včetně tvarů, které konvenčními postupy nejsou vyrobitelné. Ekonomicky lze vyrábět díly i v malých a středních sériích, které byly dříve neekonomické z hlediska malého možství kusů v porovnání s vysokými vstupními náklady do nástrojů. Celý proces výroby se obejde bez jakýchkoliv nástrojů, jako jsou formy či upínací přípravky pro obrábění.

Fotogalerie

3D tiskárna HP Metal Jet S100 vyrábí kovové díly s jemnými detaily a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi.

STAVEBNÍ MATERIÁLY
3D TISKÁRNY HP

V současné době jsou pro tisk na Metal Jet S100 k dispozici 2 stavební materiály:

Nerezová ocel 316L/1.4404 – je austenitická nerezová ocel, která se díky zvýšenému obsahu molybdenu vyznačuje zvýšenou odolností vůči korozi. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností, tažností, houževnatostí a tepelnou odolností. Má široké uplatnění v chemickém průmyslu, výrobě přístrojů, apod.

Nerezová ocel 17-4PH/1.4542 – je martenzitická precipitačně vytvrditelná nerezová ocel s příměsí chromu, niklu a mědi. Vyznačuje se zajímavou kombinací vysoké pevnosti, odolnosti vůči korozi a odolnosti vůči opotřebení. Díky možnosti přizpůsobení vlastností pomocí tepelného zpracování je tento materiál vysoce ceněný a používá se v široké škále odvětví, včetně zdravotnictví, leteckého a kosmického průmyslu, námořnictví, potravinářství a automobilového průmyslu.

Další materiály známé z technologie Metal Injection Molding jsou aktuálně ve vývoji a budou brzy představeny.

Software

Pokud chcete využít všech možností 3D tisku, potřebujete mít kvalitní 3D model. Dnešní softwarová řešení dokáží nejen 3D model vytvořit, upravit velikost a konvertovat do vhodného formátu, ale také jej topologicky optimalizovat a pokrýt texturou.

Před modelováním pro 3D tisk na technologii HP Metal Jet je dobré se obeznámit s několika základními pravidly a informacemi.

FINANCOVÁNÍ PROVOZU
NEBO NÁKUPU

Nabízíme řešení pro financování technologie HP Metal Jet. Máme zkušený finanční tým, který Vám doporučí financování vhodným finančním produktem, atraktivním dotačním programem, nebo jejich kombinací.

Načítám