Co je to reverzní inženýrství?

Co je to reverzní inženýrství?

 

Reverzní inženýrství (též zpětné inženýrství nebo zpětná analýza, anglicky reverse engineering) je označení pro proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu (např. mechanického zařízení nebo počítačového programu), většinou za účelem sestrojení stejně či podobně fungujícího předmětu.

 

Výstupem reverzního inženýrství je obnovení návrhu (či jen dokumentace).

 

Pro reverzní inženýrství předmětů se často využívá 3D skenování, kdy je pomocí 3D skeneru vytvořen digitální model fyzického objektu a následně je využíván pro další kroky.

Načítám